دوشنبه 3 آذر 1399
 
 
 مرحل اول: آسیاب خاک رس یا سنگ شیل
  در این مرحله خاک رس یا سنگ شیل از طریق سیلوهای خاک از طریق نوار نقاله به آسیاب ها انتقال یافته و سپس از طریق بالا بر به داخل مخزن های خاک انتقال می یابد.
                               
  
 
مرحله دوم: پرس خاک یا پودرسنگ
      در این مرحله خاک رس یا سنگ شیل آسیاب شده توسط دستگاههای پرس به اشکال مختلف پرس شده و توسط کارگران به سالن اصلی جهت چیده شدن درکوره برای خشک گردیدن انتقال می یابد.
                           


 
مرحله سوم: پخت خشت خام
در مرحله پخت آجرها به طرز خاصی توسط کارگران درون کوره ها قرار گرفته ودرب کوره ها بوسیله آجر وگل بسته می شوند آجرها در درجه حرارت 900-800 درجه سانتی گراد بمدت 24 ساعت حرارت می بینند سوخت این کوره ها گاز میباشد.
  
طراحی سایت : پیام گستر